stonecolor logo

Innovativa, funktionella och hållbara ytbehandlingar


Nowocoat A/S är en innovativ och modern färg- och lacktillverkare med anor från 1861. Vi levererar innovativa, funktionella och hållbara ytbehandlingar till industri, tillverkning och professionell användning.

Vi följer inte utvecklingen – vi skapar den

Med vår innovation och utveckling sätter vi nya standarder för vad som kan uppnås med ytbehandling.
Vårt signum är att utveckla anpassade lösningar för våra kunder, förstå deras behov och arbetsflöden och undersöka hur vi tillsammans kan ta fram en lösning som hjälper kunden på bästa tänkbara sätt. Långsiktiga partnerskap växer fram med respekt för varandras kompetenser.
Denna strategi har bland annat resulterat i QuickDry-tekniken, som innebär kortare produktionstider och mindre avdunstning. Detta möjliggör både en bättre arbetsmiljö och en kortare tid till marknad. Inte minst i samband med produktion med stora likviditetskrav har detta en direkt inverkan på kundernas slutresultat.

 

Toppmoderna produktionsfaciliteter

I år invigdes vår nya fabrik i Kolding, och de moderna produktionsfaciliteterna ger oss ett optimerat flöde med upp till 65 000 liter som tappas upp tre gånger per dygn i treskift.
Robotteknik har införts i många av våra processer, vilket underlättar produktionsprocessen för våra medarbetare och säkerställer en genomgående hög kvalitet.  
 

Certifierad kvalitetssäkring och miljöhänsyn

Hela produktionen är dubbelt certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi kan leverera alla våra ytbehandlingar med full spårbarhet, samtidigt som vi tar största miljöhänsyn genom hela tillverkningsprocessen.
 

Kunniga medarbetare och modern teknik är grunden

Våra kunniga och engagerade medarbetare är förutsättningen för att vi ska kunna möta även de mest krävande och specialiserade behoven på marknaden. Med tillgång till den mest avancerade moderna tekniken möjliggör de den innovation och utveckling som behövs för att få fram nya standarder och patent för ytbehandling.
Kontakta oss för mer information om hur Nowocoat A/S kan optimera dina produkter och din tillverkning med innovativa ytbehandlingar